Guías e recursos

Nesta sección se recollen distintas guías de carácter oficial e outros recursos de carácter formativo e informativo sobre distintas materias relacionadas coa COVID-19 e as súas consecuencias no ámbito económico e da prevención de riscos laborais

RESTRICCIÓNS EN GALICIA

GUÍAS E RECURSOS PARA A DESESCALADA

GUÍAS E RECURSOS XERAIS

GUÍAS E RECURSOS SECTORIAIS