Normativa

COLECCIÓN CÓDIGOS ELECTRÓNICOS DO BOE

A colección códigos electrónicos do BOE contén unha compilación das principais normas vixentes do ordenamento xurídico vinculadas coa COVID-19, permanentemente actualizadas. Os ámbitos temáticos polos que se presenta a relación de normativa son os seguintes: Medidas Tributarias, Traballadores Autónomos, Colectivos Vulnerables, Arrendamentos de vivenda e locais comerciais e Dereito Europeo, Estatal e Autonómico.

A CONTINUACIÓN PODERÁS CONSULTAR A PRINCIPAL NORMATIVA ESTATAL E AUTONÓMICA DE REFERENCIA

Ver todo ()
Normativa ()
Normativa Autonómica ()
Normativa Estatal ()
Normativa Local ()

ORDE do 27 de abril de 2020 pola que se acorda o inicio e/ou a continuación da tramitación de determinados procedementos indispensables para a protección do interese xeral ou para o funcionamento básico dos servizos públicos no ámbito da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Autorízase o inicio e/ou continuación, mentres estea vixente o estado de alarma, de determinados procedementos administrativos. O prazo computarase desde o día hábil seguinte á data de finalización da...