Adiamento das cotas dos préstamos formalizados coa Xunta de Galicia

Aquelas empresas con préstamos formalizados coa Xunta de Galicia e organismos dependentes (como XesGalicia) poderán solicitar a condonación do pago de intereses e a moratoria no pago do principal nas cotas liquidables durante o primeiro semestro de 2020.

 

Información adicional: