Alimentación

Cartel informativo con recomendacións preventivas que inclúe medidas previas ao comezo da actividade; Distancia de seguridade; Hixiene e limpeza e Medidas organizativas

 

Supermercados

 

Medidas de prevención e saúde laboral para tendas de alimentación.

 

Tendas de alimentación

 

Directrices de boas prácticas no comercio de alimentación, bebidas e produtos de primeira necesidade

 

Descargar