Comercio

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus

Guía de boas prácticas preventivas de saúde laboral ante o coronavirus no comercio que ten como finalidade orientar as súas actuacións na fase de reactivación e garantir a saúde laboral das persoas traballadoras. Nela inclúese unha serie de recomendacións e medidas de contención para a protección do persoal laboral ante a exposición ao coronavirus

 

Descargar

 

Cartel resumo

 

Guía de boas prácticas para o sector comercial

Esta guía de boas prácticas ten como obxectivo dar resposta ás inquedanzas e dúbidas xeradas no sector comercial, axudando aos establecementos, cuxa apertura permite que o Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, a que adoptenas medidas máis adecuadas que garantan a seguridade do persoal e do cliente. Para iso tivéronse en conta as diferentes instrucións e recomendacións elaboradas polo Ministerio de Sanidade.

 

 

Descargar