Devolución de gastos incurridos en eventos do ICEX

Ás empresas que sufrisen cancelacións de eventos previstos para impulsar a súa internacionalización co apoio do ICEX e asumisen gastos, devolveráselles o abonado para aqueles eventos que debesen de ser cancelados por razóns de forza maior.

Ademais, no caso de cancelación dos eventos internacionais, ICEX concederá ás empresas axudas adicionais en función dos gastos incorridos non recuperables.

 

Información adicional:

 

Decreto/normativa: