ERTE: Se me encontro en situación de baixa médica, podo ser incluído nun ERTE como consecuencia da declaración do estado de alarma? En que afectará á miña prestación?

Se se encontra percibindo a prestación de incapacidade temporal  e o inclúen nun procedemento de regulación de emprego de suspensión ou redución de xornada por un ERTE, non lle afectarán as súas medidas ata que presente a alta médica.

Seguirá percibindo a prestación de incapacidade temporal, que continuará sendo aboada pola súa empresa en réxime de pagamento delegado.