Guía de recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus

Guía na que se recollen recomendacións preventivas xerais e básicas de saúde laboral ante o coronavirus:

 

 • Información básica sobre o Covid-19
 • Medidas previas ao inicio da actividade
 • Medidas nos desprazamentos ao traballo
 • Medidas para garantir a distancia de seguridade
 • Medidas organizativas
 • Medidas de hixiene e limpeza
 • Técnica do lavado de mans con auga e xabón
 • Técnica de hixiene das mans con preparacións alcohólicas
 • Uso de máscaras e equipos de protección individual
 • Xestión de residuos
 • Outra información de interese

 

Descargar