Interrupción do prazo do deber de solicitude de concurso

Interrómpese o prazo fixado na Lei 22/2003, do 9 de xullo, Concursal para que o debedor que se atope en estado de insolvencia non teña o deber de solicitar a declaración de concurso.

 

Decreto/normativa: