Liña de garantías COVID-19 de CERSA

Apróbase incrementar a dotación do Fondo de Provisións Técnicas de CERSA con 60 millóns de euros co fin de dar unha cobertura extraordinaria do risco de crédito de operacións de financiamento para pemes afectadas na súa actividade pola COVID-19. Desta maneira, CERSA poderá asumir uns 1000 millóns de euros de risco que permitirán mobilizar 2000 millóns de euros e beneficiar unhas 20 000 pemes e autónomos.

 

Información adicional:

Decreto/normativa: