Liñas avais ICO

Para facilitar o mantemento do emprego e paliar os efectos económicos da COVID-19, a liña de avais ten por obxectivo cubrir os novos préstamos e outras modalidades de financiamento e as renovacións concedidos por entidades financeiras a empresas e autónomos para atender as necesidades de financiamento derivadas, entre outros, de pagos de salarios, facturas, necesidade de circulante ou outras necesidades de liquidez, incluíndo as derivadas de vencementos de obrigacións financeiras ou tributarias.

 

Información adicional:

 

Decreto/normativa: