ORDE do 4 de novembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 en Galicia

Recoméndase ás persoas maiores de 75 anos, ás vulnerables á covid-19 e  ás que representen algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria, evitar na súa actividade diaria as saídas nas horas de previsible afluencia ou concentración de persoas. Asimesmo mantense o peche das actividades de festas, verbenas e outros eventos populares, así como das atraccións de feiras. Ademais, recóllense nos anexos da Orde medidas de prevención específicas.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201104/2476/AnuncioC3K1-041120-2_gl.html