Prestación extraordinaria por cesamento de actividade dos autónomos afectados pola declaración do estado de alarma para a xestión da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19

Prestación extraordinaria por cese de actividade dos autónomos afectados pola declaración do estado de alarma para a xestión da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19. Os principais requisitos para solicitala son os seguintes:

  • Ter suspendido a actividade, como consecuencia directa da declaración do estado de alarma, ou acreditar reducir a facturación no mes anterior á solicitude da prestación en polo menos un 75% en relación coa media mensual do semestre de setembro do 2019 a febreiro de 2020.
  • Estar de alta no Réxime Especial de traballadores por conta propia ou autónomos ou como traballador por conta propia do Réxime Especial do Mar o 14 de marzo de 2020. E permanecer de alta no Réxime Especial correspondente durante a percepción da prestación, no caso de que se solicite a mesma por redución da facturación mensual.

 

Información adicional:

Decreto/normativa: