Préstamos IFI extraordinarios COVID-19

O obxectivo é apoiar financeiramente ás pemes afectadas pola crise causa pola COVID-19 que, coas medidas de apoio financeiro postas en marcha ata o momento polas administracións central e autonómica, non obtiveran financiamento suficiente para manter a súa capacidade de funcionamento. Poderán ser beneficiarios aquelas pequenas, medianas ou microempresas, que cumpran os requisitos que se detallan no artigo 1 das bases reguladoras dos préstamos previstos no Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia (https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200814/AnuncioO92-040820-0001_gl.html). O prazo de presentación de solicitudes rematará cando se esgote o crédito orzamentario para a modalidade do préstamo ou, no seu caso, o 30 de decembro de 2020.

 

http://www.igape.es/gl/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP410

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200814/AnuncioO92-040820-0001_gl.html

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201120/AnuncioO92-131120-0001_gl.html