Subsidio para traballadores temporais cuxo contrato finalice e que non tivesen dereito a prestación

Poderán acceder a el as persoas traballadoras que gozasen dun contrato de, polo menos, dous meses de duración que se extinguiu trala entrada en vigor do estado de alarma e que non contasen con cotizaciones suficientes para acceder a unha prestación por desemprego.

Este subsidio terá un importe do 80% do Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM) e percibirase por un mes. Será incompatible con calquera outra renda, salario social, subsidio, prestación ou axuda concedida polas administracións públicas.

 

A duración deste subsidio excepcional será dun mes, ampliable si así se determina por Real Decreto-lei.

 

Decreto/normativa: